Fördelar med nya fönster

Lägre u-värde

Med nya fönster får du ofta ett lägre u-värde vilket i sig är ett sätt att mäta värmeförlusten i hushållet. Det beror helt enkelt på att nya fönster ofta har en bättre isoleringsförmåga än de äldre fönsterna. Desto lägre u-värde, desto mindre kostnader i uppvärmning får du i ditt hushåll – så det är ett utmärkt sätt att tjäna in en extra slant i kassan.

Bättre inomhusklimat

Nya fönster ger dig ett behagligare inomhusklimat överlag, där du kommer känna att såväl luft, genomströmning och temperatur hålls mer balanserad över dagen. Du slipper den känslan av att det är dåligt med luft eller dålig cirkulation, som ibland kan ge utslag i form av yrsel, hjärtklappningar och andra hälsomässigt negativa bieffekter.

fonster1

Lägre uppvärmningskostnader

När fönster börjar få ett par år på nacken så är det inte ovanligt att de börjar läcka in, tappa sin tätning och därför också dra in mer kall luft i hemmet. Nya fönster håller tätt och bevarar värmen på insidan, där den ska vara. Det här i sin tur ger lägre uppvärmningskostnader eftersom det blir mindre ny luft som hela tiden behövs värmas upp på nytt, för att sedan smita ut igenom genom de otäta fönstren.

Bättre ventilation

Fönstret har en avgörande funktion för ventilationen i ditt hem, och med rätt ventilationstillval för dina nya fönster så kan du få till en perfekt cirkulation som håller luften ren från allergener, smuts eller annat som du vill ventilera bort. Särskilt viktigt är det med en bra ventilation för dig som har eller som har haft problem med radon i ditt hushåll.

Lägre ljudnivåer

Något som många kanske inte tänker på är vilken roll som fönstrena spelar för hur mycket ljud som tillåts släppas in i hushållet. Nya fönster i  sig självt kommer därför att stänga många ljud ute och ge dig ett tystare hushåll. Om du dessutom bor i närheten av bullrande miljöer så kan du välja extra ljudisolerade fönster som gör att du slipper leva i ljuden av motorväg, tågtrafik eller flygplan.

Snyggare helhet

Förutom det ekonomiska och praktiska i nya fönster så är det icke att förglömma vad det gör för helhetsintrycket för bostaden. Nya fräscha fönster gör alltid att du får till en snyggare helhet och du kommer att känna att hela bostaden får ett estetiskt upplyft.