Kvalitetsmärkningar fönster

Inför ditt köp av nya fönster är det fördelaktigt att du har koll på de olika kvalitetsmärkningarna som finns på marknaden och vad de betyder. Nedan tipsar vi dig om de viktigaste värdena att hålla koll på om du vill ha fönster med garanterad kvalitet, som ser till att du köper en produkt som är godkänd av såväl europeiska standarder likväl som nordiska.

P-märkning
Denna märkning kommer från SP/SITACs Certifieringsregel 020 för fönster av trä och trä/metall, och innebär att fönstret uppfyller de krav som finns när det gäller:

 • Luft och regntäthet
 • Värmeisolering
 • Manövrerbarhet
 • Säkerhet mot vindlast
 • Upprepad öppning och stängning

Samt i särskilda fall även för:

 • Ljudisolering
 • Brandmotstånd
 • Inbrottsskydd

Ett fönster med P-märkning har genomgått prövning enligt sticktestmetoden, och verifierats som godkända enligt europeisk standard.

CE-märkning
Märkningen CE betyder att fönstret uppfyller de krav som finns gällande säkerhet. Det är en viktig del av Eus produktlagstiftning. Inför en CE-märkning så går man igenom ett stort antal punkter mot tillverkaren, som denne måste leva upp till för att bära märket. Så håll utkik efter märket för att vara säker på att det fönster du har tänkt att köpa lever upp till alla europeiska normer och svenska standarder.
U-värde
U-värdet säger dig hur mycket värme som går förlorad per kvadratmeter fönster, och det är ett mått som visar på fönstrets förmåga att kunna isolera. Bra fönster ska ha låga u-värden och man brukar säga att en normal villa ska kunna ligga på 1.1 – 1.3 på skalan som högst, men att man idag också kan komma ner ända på 0,73.

SFDK
SFDK är en förkortning på ”Svensk fönster- och dörrkontroll”, som är fönster och dörrindustrins egna kvalitetsmärkning. Denna märkning bygger på europastandarer men tar även med produktkrav som kan vara särskilda för Sverige, kring produktkrav som mer är anpassade för vårt klimat. Exempel på sådana krav som ställs i SFDK kan vara gällande:

 • Lufttäthet
 • Regntäthet
 • Värmeisolering

Samt i särskilda fall även:

 • Ljudisolering
 • Brandsäkerhet